Beschoeiing zetten en tuinaanleg

Plaatsen van houten beschoeiing lang de vaart. Creëren van een inham voor volgens en realiseren van natuur vriendelijke oevers.