top of page

Aanleg natuurvriendelijke oever.

Bij dit project werden de kanten langs de sloot afgegraven en uitgediept voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever.

bottom of page