Aanleg natuurvriendelijke oever

Bij dit project werden de kanten langs de sloot afgegraven en uitgediept voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever.